Priser

Vi har samarbetsavtal med Region Skåne och därför gäller samma patientavgifter som på sjukhuset.

  • Om du har remiss kostar första besöket 100 kr
  • Nybesök hos specialistläkare kostar 300 kr.
  • Återbesök hos specialistläkare kostar 300 kr.
  • Operationer kostar 300 kr.
  • Är du under 20 år eller över 85 år får du avgiftsfri vård.
  • Röntgenundersökningar är avgiftsfria.
  • Frikort gäller.

 

Valfrihet inom ortopedi

Cityortopeden har ett landstingsavtal med Region Skåne inom ortopedi som gör att du kan ansöka direkt till oss för dina ortopediska problem. Den nya patientlagen ger dig rätt att söka öppenvård i hela landet, så även om du inte bor i Skåneregion kan du söka hjälp hos oss för dina ortopediska problem genom vårt landstingsavtal.

Fyll i en egenremiss och skicka sedan remissen direkt till oss så ringer vi dig för ett bedömningsbesök.

Om du väljer att komma till Cityortopeden som en valfrihetspatient, gäller samma patientavgifter som om du hade sökt vård i din egen region. Högkostnadsskydd och frikort gäller.

 

Hur blir jag patient till cityortopeden privat?

Du är alltid välkommen till oss på Cityortopeden som privatpatient. Väljer du att söka till oss som privatpatient kan du kontakta direkt Cityortopeden utan krav på remiss.

 

Betala gärna med kort

Du betalar patientavgiften vid ditt besök. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala dubbel patientavgift. Även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt får du betala en avgift för uteblivet besök.